Jedeme z kopce

Nepolevíme!

Jak jsme slíbili, po 14 dnech jsou v truhle připraveny nové úkoly. – Hurá na ně. Těšíme se na zprávy o jejich plnění.

pozn.: plastové obálky nechte v truhle pro další úkoly, vezměte si jen obsah.

Napsat komentář